tyonohjaus1200

Työnohjaus on prosessi, jossa tutkitaan omaa kokemusta työstä ohjaajan kanssa. Työnohjauksessa tarkastellaan omia työtapoja, työidentiteettiä ja ammatillista kasvua. Tavoitteena voi olla esim. selkiyttää perustehtävää, vahvistaa motivaatiota, ammatillista osaamista ja työhön liittyvää ongelmanratkaisutaitoa tai parantaa työyhteisön vuorovaikutussuhteita. Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai yhteisötasolla.

Yksilötyönohjauksessa etsitään työnohjaajan tuella ratkaisuja omaan työhön ja ammatilliseen kasvuun.

Ryhmätyönohjauksessa saman alan työntekijät jakavat kokemuksiaan työstä ja pohtivat 

työnohjaajan tuella työhön liittyviä kysymyksiä. Ryhmän jäsenet voivat olla eri työyhteisöistä.

Työyhteisön työnohjauksessa luodaan yhteistä käsitystä perustehtävästä, etsitään ratkaisuja vuorovaikutustilanteissa syntyviin jännitteisiin ja pyritään lisäämään ymmärrystä työyhteisöä ja omaa työtä kohtaan. Työyhteisön ohjaus on erinomainen väline tukea mm. alkavaa työyhteisöä tai muutoksessa elävän työyhteisön prosessia ja perustehtävän kirkastumista.