arvot1200

Jokainen ihminen on joskus tilanteessa, jossa kaipaisi tukea ja apua. Elämässä voi joutua kohtaamaan menetyksiä, uupumusta, pulmallisia perhetilanteita, ristiriitoja vuorovaikutustilanteissa, yksinäisyyttä tai huolta läheisistä.

Näissä tilanteissa ei tarvitse jäädä yksin. Tullessasi Laturiin olet oman elämäsi asiantuntija. Yhdessä etsien on mahdollista löytää keinoja kulkea eteenpäin ja saada uusia eväitä kasvuun ja vahvistumiseen.