Olen Kognitiivinen psykoterapeutti ja kouluttajapsykotererapeutti (koulutus sisältää aiemman Vaativan erityistason psykoterapeutti koulutuksen). Minulla on Kelan psykoterapiapätevyys, erityispätevyys lasten ja nuorten terapiaan sekä pätevyys toimia psykoterapiaopiskelijoiden terapeuttina ja psykoterapiatyön työnohjaajana.

Kokemusta minulla on mm. syömishäiriöiden, masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja traumaattisten kokemusten hoidosta. Olen toiminut myös lasten- ja nuorten ryhmäterapeuttina.

Olen myös koulutettu työnohjaaja ja STOryn (Suomen työnohjaajat ry.) jäsen. Työnohjauskokemusta minulla on työyhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden ohjaamisesta. Olen toiminut myös terapiakoulutuksissa työnohjaajana.

Aiemmalta koulutukseltani olen Sosionomi (AMK). Aiempi työkokemukseni koostuu mm. nuorisotyöstä, lastensuojelusta sekä kuntouttavasta yksilö- ja ryhmätyöstä.

 

Anna Kettukallio

Kognitiivinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja

annapallo