koulutus1200

Koulutukset suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Kognitiivisen psykoterapian lisäksi minulla on erityisosaamista nuorten ja ryhmien kanssa työskentelystä, luovista ja kokemuksellisista menetelmistä sekä ihmissuhdetyön erityiskysymyksistä.

Nuorten yleisimpiä mielenterveyspulmia ja niiden vaikutuksia nuoren arkeen olen ollut avaamassa opettajille. Kokemuksellisia menetelmiä ja ryhmäilmiöitä olen kouluttanut terapeuttista työtä tekeville.

Oman jaksamisen, sijaistraumatisoitumisen ja rajaamisen kysymyksiin olen pureutunut erilaisten ihmissuhdetyön ammattilaisten kanssa.

Olen toiminut kouluttajana myös pidemmissä ammatillisissa lisäkoulutuksissa, kuten psykiatrian yksiköiden henkilökunnalle pidetyssä ryhmäterapian perusteet -koulutuksessa.