terapia1200

Kognitiivinen psykoterapia tutkii ajatustapojen yhteyttä pulmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Lisäksi kognitiivisessa psykoterapiassa kehitetään ongelmanratkaisu- ja selviytymiskeinoja. Työskentely on käytännönläheistä. Uusia suhtautumis- ja toimintatapoja kokeillaan arkielämässä terapiatapaamisten välillä.

Kognitiivinen terapia on yleensä yksilöterapiaa, mutta se voi olla myös ryhmä-, pari- tai perheterapiaa.

Se soveltuu kaikille ikäryhmille: lapsille, nuorille ja aikuisille. Kognitiivisen psykoterapian työtapoja voi hyödyntää myös konsultaatiossa, työnohjauksessa ja koulutuksessa.

Psykoterapiaa voi hakea myös Kelan kuntoutuspsykoterapiana .